منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارمند اداری 1398/12/12 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/12/12 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
منشی 1398/12/12 منشی , لنجان توافقی زن
خیاط 1398/12/12 خیاط , لنجان توافقی زن
چرخکار 1398/12/12 چرخکار , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/12/12 حسابدار , اشترجان توافقی زن
کارمند دفتری 1398/12/12 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
منشی 1398/12/12 منشی , لنجان توافقی زن
جوشکار co2 1398/12/10 جوشکار CO2 , نجف‌آباد توافقی مرد
آشپز 1398/12/10 آشپز , اشترجان توافقی مرد
جوشکار آرگون 1398/12/10 جوشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/12/10 باغبهادران حقوق اداره کار زن
پرستار سالمند 1398/12/10 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارگر بسته بندی 1398/12/08 کارگر ساده , باغبهادران توافقی زن
منشی 1398/12/08 منشی , زاینده رود توافقی زن
راننده با دستگاه جرثقیل زنبیلی 1398/12/07 راننده , اصفهان توافقی مرد
صندوقدار 1398/12/07 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/12/07 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
نگهبان بازنشسته 1398/12/07 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
پرستار کودک 1398/12/06 پرستار , لنجان توافقی زن
اپراتور دستگاه 1398/12/06 اپراتور , نجف‌آباد توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/12/06 راننده , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/12/06 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/12/06 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
راننده بیل 1398/12/06 راننده بیل , اصفهان توافقی مرد
راننده بیل 1398/12/06 راننده بیل زنجیری , اصفهان بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
آشپز 1398/12/05 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر نظافت 1398/12/05 کارگر خدماتی , مبارکه توافقی زن
منشی 1398/12/05 منشی , لنجان توافقی زن
کارورزی 1398/12/05 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
تکنسین مکانیک 1398/12/05 تکنسین مکانیک , نجف‌آباد توافقی زن
منشی دفتر 1398/12/05 منشی , باغبهادران حقوق اداره کار زن
صندوقدار 1398/12/05 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کمک برشکار 1398/12/05 برشکار دستی و اتوماتیک , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/12/04 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/12/04 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مدیر حسابداری 1398/12/04 رئیس حسابداری , لنجان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/12/04 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/12/04 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار مرد
مکانیک خودرو 1398/12/04 فوق دیپلم مکانیک خودرو , لنجان توافقی مرد
منشی اداری 1398/12/04 منشی , لنجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/12/04 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار زن
راننده لیفتراک 1398/12/04 راننده لیفتراک , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/12/04 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1398/12/04 جوشکار , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق 1398/12/04 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
فاکتور نویس 1398/12/03 فروشنده , اصفهان توافقی زن
کارورزی 1398/12/03 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
آشپز 1398/12/03 آشپز , لنجان توافقی مرد
فاکتور نویس 1398/12/03 صندوقدار , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها