منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر آشپزخانه 1398/11/08 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , سمیرم حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/07 کارشناس ایمنی , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1398/11/07 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
اپراتور فرز cnc 1398/11/07 اپراتور CNC , نجف‌آباد توافقی مرد
تکنسین برق صنعتی 1398/11/07 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
تکنسین برق 1398/11/07 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/07 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی مرد
حسابدار 1398/11/07 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/07 کارشناس ایمنی , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1398/11/07 کارگر فنی , باغبهادران توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , اصفهان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , اشترجان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/11/06 کارشناس صنایع , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/06 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/11/06 مدیر تضمین کیفیت , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/06 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان حقوق اداره کار مرد
سنگ کار 1398/11/06 سنگ زن , اشترجان توافقی مرد
مدیر تولید 1398/11/06 مدیر , مبارکه توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/11/06 کارشناس فروش , مبارکه توافقی مرد
اپراتور خط تولید 1398/11/06 اپراتور , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/06 کارگر ساده , درچه توافقی مرد
مهندس متالورژی 1398/11/06 مهندس متالورژی , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/05 کارگر ساده , اصفهان توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1398/11/05 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
اپراتور دستگاه 1398/11/05 اپراتور , اشترجان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1398/11/05 قالبند آرماتوربند , باغبهادران توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/05 کارگر ساده , باغبهادران توافقی مرد
تعمیرکار 1398/11/05 تعمیرکار , چرمهین توافقی مرد
شاطر 1398/11/05 شاطر , باغبهادران توافقی مرد
شاطر 1398/11/05 شاطر , باغبهادران توافقی زن
پرستار سالمند 1398/11/05 پرستار سالمند , فولادشهر توافقی زن
ویزیتور 1398/11/03 ویزیتور , نجف‌آباد توافقی زن
کارشناس برق 1398/11/03 کارشناس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
جوشکار co2 1398/11/03 جوشکار CO2 , مبارکه توافقی مرد
تمیزکار 1398/11/03 تمیزکار , مبارکه توافقی مرد
فروشنده 1398/11/03 فروشنده , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/03 حسابدار , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/03 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارشناس امور اداری 1398/11/03 امور اداری , لنجان توافقی مرد
ویزیتور 1398/11/02 ویزیتور , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/11/02 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/11/02 پرستار سالمند , اصفهان توافقی زن
راننده لیفتراک 1398/11/01 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/01 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/01 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارشناس برق 1398/11/01 مهندس برق , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1398/11/01 مهندس برق , اصفهان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها