منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
راننده لیفتراک 1398/11/01 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/01 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/01 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارشناس برق 1398/11/01 مهندس برق , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1398/11/01 مهندس برق , اصفهان توافقی زن
راننده پایه یک 1398/11/01 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/11/01 کارشناس تضمین کیفیت , جوزدان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1398/10/30 قالبند آرماتوربند , لنجان توافقی مرد
آبدارچی 1398/10/30 آبدارچی , لنجان توافقی مرد
برنامه نویس 1398/10/30 برنامه نویس , لنجان توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1398/10/30 کارشناس متالوژی , اشترجان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/10/30 راننده لیفتراک , لنجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/10/29 حسابدار , مبارکه حقوق اداره کار زن
راننده پایه دو 1398/10/29 راننده , مبارکه توافقی مرد
حسابدار 1398/10/29 حسابدار , مبارکه توافقی مرد
آبدارچی 1398/10/29 آبدارچی , اشترجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/10/29 کارمند اداری , مبارکه توافقی مرد
داربست بند 1398/10/29 پیمانکار داربست بند , لنجان توافقی مرد
تاسیسات 1398/10/29 مهندس تاسیسات , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/10/28 کارگر فنی , اصفهان توافقی مرد
دیپلم مکانیک 1398/10/28 دیپلم مکانیک , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/10/28 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
مکانیک کار 1398/10/28 دیپلم مکانیک , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/10/28 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق 1398/10/28 کارشناس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس مکانیک 1398/10/28 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/10/28 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
استاد کار کابینت ساز 1398/10/28 نصاب کابینت , لنجان حقوق اداره کار مرد
هیدرولیک کار 1398/10/28 هیدرولیک و پنوماتیک و مکانیک , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/10/28 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
ویزیتور 1398/10/28 ویزیتور , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/10/28 کارگر خدماتی , لنجان توافقی مرد
منشی 1398/10/28 منشی , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/10/28 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
داربست بند 1398/10/28 پیمانکار داربست بند , لنجان توافقی مرد
نصاب دوربین 1398/10/28 نصاب , لنجان توافقی مرد
منشی 1398/10/28 منشی , لنجان توافقی زن
مهندس عمران 1398/10/26 مهندس عمران , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر ساده 1398/10/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/10/26 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/10/26 حسابدار , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/10/25 منشی , لنجان توافقی زن
رنگ کار صنعتی 1398/10/25 رنگ کار هیدرو استاتیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کنترل کیفیت 1398/10/25 کنترل کیفیت , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/10/25 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1398/10/25 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
فرزکار 1398/10/25 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
جوشکار 1398/10/25 جوشکار , لنجان توافقی مرد
آرماتوربند 1398/10/25 قالبند آرماتوربند , لنجان توافقی مرد
سرویس کار 1398/10/25 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها