منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کمک برشکار 1398/12/05 برشکار دستی و اتوماتیک , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/12/04 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/12/04 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مدیر حسابداری 1398/12/04 رئیس حسابداری , لنجان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/12/04 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/12/04 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار مرد
مکانیک خودرو 1398/12/04 فوق دیپلم مکانیک خودرو , لنجان توافقی مرد
منشی اداری 1398/12/04 منشی , لنجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/12/04 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار زن
راننده لیفتراک 1398/12/04 راننده لیفتراک , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/12/04 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1398/12/04 جوشکار , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق 1398/12/04 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
فاکتور نویس 1398/12/03 فروشنده , اصفهان توافقی زن
کارورزی 1398/12/03 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
آشپز 1398/12/03 آشپز , لنجان توافقی مرد
فاکتور نویس 1398/12/03 صندوقدار , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/12/03 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
تعمیرات موبایل 1398/12/03 تعمیرکار سخت افزار , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/12/03 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/12/01 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
پرستار کودک 1398/12/01 پرستار , لنجان توافقی زن
انباردار 1398/11/30 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
تراشکار 1398/11/30 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
برشکار 1398/11/30 برشکار دستی و اتوماتیک , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/30 کارمند اداری , اصفهان توافقی مرد
ویزیتور 1398/11/30 ویزیتور , نجف‌آباد توافقی مرد
جوشکار برق 1398/11/30 جوشکار , باغبهادران توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/11/30 پرستار سالمند , لنجان توافقی مرد
جوشکار co2 1398/11/30 جوشکار CO2 , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/30 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/11/30 کارمند اداری , باغبهادران توافقی زن
تراشکار 1398/11/29 تراشکار , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس آزمایشگاه 1398/11/29 کارشناس آزمایشگاه , لنجان توافقی مرد
تکنسین آزمایشگاه 1398/11/29 تکنسین , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/29 فروشنده , لنجان توافقی مرد
صندوقدار 1398/11/29 صندوقدار , لنجان توافقی زن
خیاط 1398/11/29 خیاط , لنجان توافقی زن
مکانیک خودرو 1398/11/29 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/28 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/28 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
مربی 1398/11/28 مربی , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/11/28 کارشناس فروش , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1398/11/28 فروشنده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/11/28 فروشنده , لنجان توافقی زن
تراشکار 1398/11/27 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
راننده ماشین 1398/11/27 راننده , اصفهان توافقی مرد
سرپرست انبار 1398/11/27 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
برنامه ریزی تولید 1398/11/27 مدیر برنامه ریزی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/27 مهندس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها