منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس فروش 1398/11/28 کارشناس فروش , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1398/11/28 فروشنده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/11/28 فروشنده , لنجان توافقی زن
تراشکار 1398/11/27 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
راننده ماشین 1398/11/27 راننده , اصفهان توافقی مرد
سرپرست انبار 1398/11/27 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
برنامه ریزی تولید 1398/11/27 مدیر برنامه ریزی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/27 مهندس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/11/27 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1398/11/27 کارشناس متالوژی , اشترجان توافقی مرد
برنامه ریزی تولید 1398/11/27 کارشناس برنامه ریزی , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1398/11/27 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/27 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده میکسر 1398/11/27 راننده , لنجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/11/27 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
سرپرست انبار 1398/11/27 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
فروشنده 1398/11/27 فروشنده , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/27 فروشنده , لنجان توافقی مرد
کارپرداز 1398/11/27 کارپرداز , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/26 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/11/26 راننده , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/11/26 راننده , لنجان توافقی مرد
درب و پنجره ساز صنعتی 1398/11/26 درب و پنجره ساز , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس متالورژی 1398/11/26 کارشناس متالوژی , لنجان توافقی مرد
کارشناس صنایع غذایی 1398/11/26 صنایع غذایی , مبارکه توافقی مرد
تراشکار 1398/11/26 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
فرزکار 1398/11/26 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
اپراتور فرز cnc 1398/11/26 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
کاردانی مکانیک 1398/11/26 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
دیپلم مکانیک 1398/11/26 دیپلم مکانیک , لنجان توافقی مرد
مسئول ایمنی 1398/11/26 ایمنی , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/26 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , اصفهان توافقی مرد
چرخکار 1398/11/26 چرخکار , لنجان توافقی زن
برشکار 1398/11/26 خیاط , سده توافقی زن
الگو کش 1398/11/26 خیاط , سده توافقی مرد
کمک خیاط 1398/11/26 خیاط , سده توافقی زن
سرویس کار 1398/11/26 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
پرستار کودک 1398/11/26 پرستار , لنجان توافقی مرد
راننده بابکت 1398/11/26 راننده , لنجان توافقی مرد
نقاش ساختمان 1398/11/26 نقاش , لنجان توافقی مرد
داربست بند 1398/11/26 پیمانکار داربست بند , لنجان توافقی مرد
فلاشین کار 1398/11/26 پشتیبان , لنجان توافقی مرد
الایمنت کار 1398/11/26 اپتومتریست , لنجان توافقی مرد
کارگر نظافت 1398/11/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/11/24 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/24 حسابدار , لنجان توافقی زن
طراح صنعتی 1398/11/23 طراح صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها