منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
راننده پایه دو 1398/11/26 راننده , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/11/26 راننده , لنجان توافقی مرد
درب و پنجره ساز صنعتی 1398/11/26 درب و پنجره ساز , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس متالورژی 1398/11/26 کارشناس متالوژی , لنجان توافقی مرد
کارشناس صنایع غذایی 1398/11/26 صنایع غذایی , مبارکه توافقی مرد
تراشکار 1398/11/26 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
فرزکار 1398/11/26 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
اپراتور فرز cnc 1398/11/26 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
کاردانی مکانیک 1398/11/26 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
دیپلم مکانیک 1398/11/26 دیپلم مکانیک , لنجان توافقی مرد
مسئول ایمنی 1398/11/26 ایمنی , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/26 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , اصفهان توافقی مرد
چرخکار 1398/11/26 چرخکار , لنجان توافقی زن
برشکار 1398/11/26 خیاط , سده توافقی زن
الگو کش 1398/11/26 خیاط , سده توافقی مرد
کمک خیاط 1398/11/26 خیاط , سده توافقی زن
سرویس کار 1398/11/26 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
پرستار کودک 1398/11/26 پرستار , لنجان توافقی مرد
راننده بابکت 1398/11/26 راننده , لنجان توافقی مرد
نقاش ساختمان 1398/11/26 نقاش , لنجان توافقی مرد
داربست بند 1398/11/26 پیمانکار داربست بند , لنجان توافقی مرد
فلاشین کار 1398/11/26 پشتیبان , لنجان توافقی مرد
الایمنت کار 1398/11/26 اپتومتریست , لنجان توافقی مرد
کارگر نظافت 1398/11/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/11/24 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/24 حسابدار , لنجان توافقی زن
طراح صنعتی 1398/11/23 طراح صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/23 استخدام کارورز , اصفهان توافقی مرد
جوشکار co2 1398/11/23 جوشکار CO2 , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/23 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
بهداشت حرفه ای 1398/11/23 بهداشت حرفه ای , مبارکه توافقی مرد
طراح صنعتی 1398/11/23 طراح , مبارکه توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/23 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
تراشکار 1398/11/23 تراشکار , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارورز بازرگانی 1398/11/23 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
سرپرست شیفت 1398/11/21 سرپرست کارگاه , اشترجان توافقی مرد
تکنسین برق 1398/11/21 تکنسین , اشترجان توافقی مرد
انباردار 1398/11/21 انباردار , اشترجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/21 کارگر فنی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده گریدر 1398/11/21 راننده , مورچه خورت توافقی مرد
کارورزی 1398/11/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کمک مونتاژکار 1398/11/21 کمک مونتاژکار , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها