منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
الایمنت کار 1398/11/26 اپتومتریست , لنجان توافقی مرد
کارگر نظافت 1398/11/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/11/24 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/24 حسابدار , لنجان توافقی زن
طراح صنعتی 1398/11/23 طراح صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/23 استخدام کارورز , اصفهان توافقی مرد
جوشکار co2 1398/11/23 جوشکار CO2 , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/23 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
بهداشت حرفه ای 1398/11/23 بهداشت حرفه ای , مبارکه توافقی مرد
طراح صنعتی 1398/11/23 طراح , مبارکه توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/23 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
تراشکار 1398/11/23 تراشکار , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/23 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارورز بازرگانی 1398/11/23 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
سرپرست شیفت 1398/11/21 سرپرست کارگاه , اشترجان توافقی مرد
تکنسین برق 1398/11/21 تکنسین , اشترجان توافقی مرد
انباردار 1398/11/21 انباردار , اشترجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/21 کارگر فنی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده گریدر 1398/11/21 راننده , مورچه خورت توافقی مرد
کارورزی 1398/11/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کمک مونتاژکار 1398/11/21 کمک مونتاژکار , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مهم نیست
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
مهندس شیمی 1398/11/21 شیمی , اشترجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1398/11/21 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
پرستار کودک 1398/11/20 پرستار , لنجان توافقی زن
نقاش 1398/11/20 نقاش , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/11/20 منشی , لنجان توافقی زن
مهندس برق 1398/11/19 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/19 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
کاردانی برق 1398/11/19 کاردانی برق , لنجان توافقی مرد
کاردانی مکانیک 1398/11/19 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
دیپلم فنی 1398/11/19 دیپلم فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/19 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
راننده با خودرو 1398/11/19 راننده با ماشین , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/11/19 بازاریاب , اشترجان توافقی مرد
انباردار 1398/11/19 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
خدمات پس از فروش 1398/11/19 خدمات پس از فروش , نجف‌آباد توافقی مرد
فرزکار 1398/11/19 فرزکار , اصفهان توافقی مرد
نیروی پخش 1398/11/19 نیروی پخش , اصفهان توافقی مرد
فرزکار 1398/11/19 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/19 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1398/11/19 کارشناس بازرگانی , اصفهان توافقی زن
کارشناس IT 1398/11/19 IT , نجف‌آباد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها