منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کمک مونتاژکار 1398/11/21 کمک مونتاژکار , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1398/11/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مهم نیست
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
مهندس شیمی 1398/11/21 شیمی , اشترجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1398/11/21 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
پرستار کودک 1398/11/20 پرستار , لنجان توافقی زن
نقاش 1398/11/20 نقاش , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/11/20 منشی , لنجان توافقی زن
مهندس برق 1398/11/19 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/19 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
کاردانی برق 1398/11/19 کاردانی برق , لنجان توافقی مرد
کاردانی مکانیک 1398/11/19 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
دیپلم فنی 1398/11/19 دیپلم فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/19 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
راننده با خودرو 1398/11/19 راننده با ماشین , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/11/19 بازاریاب , اشترجان توافقی مرد
انباردار 1398/11/19 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
خدمات پس از فروش 1398/11/19 خدمات پس از فروش , نجف‌آباد توافقی مرد
فرزکار 1398/11/19 فرزکار , اصفهان توافقی مرد
نیروی پخش 1398/11/19 نیروی پخش , اصفهان توافقی مرد
فرزکار 1398/11/19 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/19 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1398/11/19 کارشناس بازرگانی , اصفهان توافقی زن
کارشناس IT 1398/11/19 IT , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس عمران 1398/11/19 مهندس عمران , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1398/11/19 انباردار , اصفهان توافقی مرد
کارشناس امو اداری 1398/11/19 مدیر اداری , اصفهان توافقی مرد
ایمنی صنعتی 1398/11/19 کارشناس ایمنی , اصفهان توافقی مرد
بنا 1398/11/19 بنا , اصفهان توافقی مرد
نقاش صنعتی 1398/11/19 نقاش صنعتی , اصفهان توافقی مرد
کارگر کارواش 1398/11/19 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
راننده مزدا 2کابین 1398/11/19 راننده , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/19 حسابدار , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1398/11/17 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/11/17 نقاش صنعتی , اشترجان توافقی مرد
راننده بولدوزر 1398/11/17 راننده ویژه , اصفهان بین 2000000 تا 3000000 تومان مرد
مونتاژکار 1398/11/17 مونتاژ کار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازرس کنترل کیفیت 1398/11/17 بازرس کنترل کیفی , اصفهان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/17 فروشنده , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1398/11/16 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
فرزکار 1398/11/16 فرزکار , نجف‌آباد توافقی مرد
کنترل کیفیت 1398/11/16 کنترل کیفیت , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/11/16 کارشناس فروش , مبارکه توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/11/16 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/16 کارگر فنی , جوزدان توافقی مرد
الکترونیک 1398/11/16 مهندس الکترونیک , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده ساختمانی 1398/11/16 کارگر ساده , سده توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/16 کارشناس بازرگانی , اصفهان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها