منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
بازرس کنترل کیفیت 1398/11/17 بازرس کنترل کیفی , اصفهان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/17 فروشنده , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1398/11/16 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
فرزکار 1398/11/16 فرزکار , نجف‌آباد توافقی مرد
کنترل کیفیت 1398/11/16 کنترل کیفیت , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/11/16 کارشناس فروش , مبارکه توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/11/16 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/16 کارگر فنی , جوزدان توافقی مرد
الکترونیک 1398/11/16 مهندس الکترونیک , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده ساختمانی 1398/11/16 کارگر ساده , سده توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/16 کارشناس بازرگانی , اصفهان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/11/16 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/16 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس IT 1398/11/16 کارشناس it , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/16 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1398/11/16 تراشکار , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/16 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/16 فروشنده , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1398/11/16 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1398/11/16 حسابدار , اصفهان توافقی زن
کارورزی 1398/11/16 استخدام کارورز , فلاورجان توافقی مرد
نیروی پخش 1398/11/16 نیروی پخش , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/16 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
منشی 1398/11/16 منشی , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/11/16 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
فرزکار 1398/11/16 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/16 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/15 کارمند اداری , مبارکه توافقی مرد
کنترل کیفیت 1398/11/15 کنترل کیفیت , نجف‌آباد توافقی مرد
مدیر بازرگانی 1398/11/15 مدیر بازرگانی , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/15 حسابدار , نجف‌آباد توافقی زن
جوشکار co2 1398/11/15 جوشکار CO2 , لنجان توافقی مرد
فیزیک 1398/11/15 فیزیک , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/11/15 شیمی , لنجان توافقی مرد
کارشناس علوم 1398/11/15 علوم آزمایشگاهی , لنجان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/11/15 لنجان توافقی مرد
کمک مونتاژکار 1398/11/15 کمک مونتاژکار , لنجان توافقی مرد
تاریخ 1398/11/15 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/11/15 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/14 کارگر ساده , اصفهان توافقی زن
راننده لیفتراک 1398/11/14 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/11/14 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
اپراتور خط تولید 1398/11/14 کارگر تولید , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/14 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/11/14 حسابدار , اصفهان توافقی زن
اپراتور خط تولید 1398/11/14 کارگر تولید , اصفهان حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1398/11/14 کارگر ساده , اصفهان توافقی زن
کارپرداز 1398/11/13 کارپرداز , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/11/13 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/13 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها