منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی اصفهان

استخدامی اصفهان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
راننده با خودرو 1398/11/12 راننده با ماشین , مبارکه توافقی مرد
مربی 1398/11/10 مربی , لنجان توافقی زن
دوزندگی 1398/11/10 دوزنده , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
پرستار سالمند 1398/11/08 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/11/08 منشی , لنجان توافقی زن
پرستار کودک 1398/11/08 پرستار , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/11/08 حسابدار , لنجان توافقی زن
مدیر مالی 1398/11/08 مدیر مالی , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/08 نجف‌آباد توافقی مهم نیست
کارشناس ریاضی 1398/11/08 ریاضی , لنجان توافقی مرد
کارشناس عربی 1398/11/08 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
کارشناس علوم 1398/11/08 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/11/08 تراشکار , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1398/11/08 جوشکار , سمیرم حقوق اداره کار مرد
کمک جوشکار 1398/11/08 کمک جوشکار , سمیرم توافقی مرد
صندوقدار 1398/11/08 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کارگر آشپزخانه 1398/11/08 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , سمیرم حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1398/11/08 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/07 کارشناس ایمنی , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1398/11/07 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
اپراتور فرز cnc 1398/11/07 اپراتور CNC , نجف‌آباد توافقی مرد
تکنسین برق صنعتی 1398/11/07 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
تکنسین برق 1398/11/07 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1398/11/07 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی مرد
حسابدار 1398/11/07 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
استخدام کارشناس ایمنی بهداشت 1398/11/07 کارشناس ایمنی , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1398/11/07 کارگر فنی , باغبهادران توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , اصفهان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , اشترجان توافقی مرد
نگهبان بازنشسته 1398/11/06 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/11/06 کارشناس صنایع , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1398/11/06 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تضمین کیفیت 1398/11/06 مدیر تضمین کیفیت , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/11/06 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان حقوق اداره کار مرد
سنگ کار 1398/11/06 سنگ زن , اشترجان توافقی مرد
مدیر تولید 1398/11/06 مدیر , مبارکه توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/11/06 کارشناس فروش , مبارکه توافقی مرد
اپراتور خط تولید 1398/11/06 اپراتور , مبارکه توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/06 کارگر ساده , درچه توافقی مرد
مهندس متالورژی 1398/11/06 مهندس متالورژی , لنجان توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/05 کارگر ساده , اصفهان توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1398/11/05 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
اپراتور دستگاه 1398/11/05 اپراتور , اشترجان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1398/11/05 قالبند آرماتوربند , باغبهادران توافقی مرد
کارگر ساده 1398/11/05 کارگر ساده , باغبهادران توافقی مرد
تعمیرکار 1398/11/05 تعمیرکار , چرمهین توافقی مرد
شاطر 1398/11/05 شاطر , باغبهادران توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها