منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
خیاط 1397/12/27 خیاط , اشترجان حقوق اداره کار زن
راننده لیفتراک 1397/12/27 راننده لیفتراک , اشترجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/12/27 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1397/12/27 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/12/26 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/12/26 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/12/26 تراشکار و فرزکار , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1397/12/26 کارشناس متالوژی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/12/26 کارشناس صنایع , نجف آباد توافقی مرد
سنگ زن 1397/12/26 سنگ زن , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/12/26 فروشنده , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/12/26 راننده , لنجان توافقی مرد
کارشناس صنایع 1397/12/26 کارشناس صنایع , مبارکه توافقی مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/12/26 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1397/12/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/12/26 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/12/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/12/25 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/25 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/12/23 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/12/25 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/25 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/12/23 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
نقشه کش صنعتی 1397/12/23 نقشه کش صنعتی , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/12/23 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/12/23 تراشکار , نجف آباد توافقی مرد
مدرس 1397/12/23 مدرس , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/12/22 شیمی , اصفهان توافقی مرد
کاردانی فنی 1397/12/22 کاردانی فنی , اصفهان توافقی مرد
نیروی پشتیبان دستگاه پوز 1397/12/22 نیروی پشتیبان دستگاه پوز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/22 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1397/12/22 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1397/12/22 کارگر فنی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
ام دی اف کار ماهر 1397/12/22 ام دی اف کار , لنجان توافقی مهم نیست
اپراتور 1397/12/22 اپراتور , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/12/22 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/12/22 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
کارگر 1397/12/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/12/21 تراشکار , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/12/21 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/21 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
ام دی اف کار 1397/12/21 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/12/21 کارشناس بازرگانی , اصفهان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/12/21 راننده جرثقیل , تهران توافقی مرد
تراشکار 1397/12/20 تراشکار , لنجان توافقی مهم نیست
منشی دفتر 1397/12/20 منشی , لنجان توافقی زن
مونتاژکار 1397/12/20 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/12/20 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/12/20 طراح گرافیست , اصفهان توافقی مرد
راننده کمپرسی 1397/12/20 راننده , همدان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها