منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مهندس کامپیوتر 1397/04/26 کارشناس کامپیوتر , اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/04/26 لیسانس مکانیک , اصفهان توافقی مهم نیست
کارشناس شیمی 1397/04/26 شیمی , اصفهان توافقی مرد
نگهبان 1397/04/26 نگهبان , لنجان توافقی مرد
اپراتور 1397/04/26 اپراتور , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/04/26 کارگر تولید , مورچه خورت توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/04/25 کارشناس بازرگانی , مبارکه توافقی زن
راننده تانکر 1397/04/25 راننده , لنجان توافقی مرد
شاطر 1397/04/25 شاطر , لنجان توافقی زن
نانوا 1397/04/25 شاطر , سده توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/04/24 پرستار سالمند , زاینده رود توافقی مرد
فروشنده 1397/04/24 فروشنده , لنجان توافقی مرد
انباردار 1397/04/24 انباردار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ماهر در حوزه کشاورزی 1397/04/24 کشاورزی , باغبهادران حقوق اداره کار مرد
راننده بیل 1397/04/24 راننده بیل مکانیکی , اصفهان توافقی مهم نیست
راننده بیل 1397/04/24 راننده بیل مکانیکی , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/04/24 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/04/24 راننده , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/04/24 جوشکار , باغبهادران حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1397/04/24 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
کمک آشپز 1397/04/23 کمک آشپز , باغبهادران توافقی زن
آشپز 1397/04/23 آشپز , باغبهادران توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/04/23 راننده , اصفهان توافقی مرد
نگهبان 1397/04/23 نگهبان , اصفهان حقوق اداره کار مرد
چرخکار 1397/04/23 چرخکار , لنجان توافقی مرد
نقاش ساختمان 1397/04/23 نقاش ساختمان , لنجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/04/21 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/04/21 منشی , لنجان توافقی زن
گارسون 1397/04/21 گارسون , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/04/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
آشپز 1397/04/21 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/04/20 دیپلم برق صنعتی , مبارکه توافقی مرد
مدیر کارگزینی 1397/04/20 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/04/20 منشی , لنجان توافقی زن
داربست بند 1397/04/20 پیمانکار داربست بند , مبارکه توافقی مرد
لوله کش 1397/04/20 لوله کش , مبارکه توافقی مرد
لوله کش 1397/04/20 لوله کش , مبارکه توافقی مرد
جوشکار 1397/04/20 جوشکار , مبارکه توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/04/20 کارشناس فروش , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/04/20 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/04/20 دیپلم برق صنعتی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/04/20 راننده تریلر , مبارکه توافقی مهم نیست
کارگر 1397/04/20 کارگر ساده , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس مدیریت 1397/04/19 مدیریت دفتر , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/04/19 حسابدار , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/04/19 حسابدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
پزشک عمومی 1397/04/19 مهندس پزشکی , لنجان توافقی زن
خدمه 1397/04/19 خدمه , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/04/19 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
نصاب استراکچر 1397/04/19 نصاب استراکچر , عسلویه توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها