عملOut Preloader

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس خرید 1397/02/31 کارشناس خرید , لنجان توافقی مرد
برنامه نویس 1397/02/31 برنامه نویس , لنجان توافقی مرد
شاطر 1397/02/31 شاطر , لنجان توافقی مرد
منشی اداری 1397/02/31 منشی , نجف‌آباد توافقی زن
کارشناس مکانیک 1397/02/31 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/02/30 منشی , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/29 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
ام دی اف کار ماهر 1397/02/29 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
ام دی اف کار 1397/02/29 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
کارشناس بهداشت حرفه ای 1397/02/29 بهداشت حرفه ای , اشترجان حقوق اداره کار زن
نقشه بردار 1397/02/29 کمک نقشه بردار , فلاورجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/02/29 منشی , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/29 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1397/02/29 بازاریاب , لنجان توافقی زن
بنا 1397/02/29 بنا , مبارکه توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/02/29 قالبند آرماتوربند , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1397/02/29 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/02/29 راننده پایه 2 , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/02/27 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/02/27 حسابدار , لنجان توافقی زن
اپراتور 1397/02/27 اپراتور , سفید دشت حقوق اداره کار زن
کارورزی 1397/02/27 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
نقشه کش صنعتی 1397/02/26 نقشه کش صنعتی , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/26 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/02/26 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1397/02/26 صندوقدار , لنجان توافقی زن
مهندس متالورژی 1397/02/26 مهندس متالورژی , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/02/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
فرزکار 1397/02/26 فرزکار , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس مکانیک 1397/02/26 استخدام کارشناس مکانیک , نجف آباد توافقی مرد
مدیر کنترل کیفیت 1397/02/26 کنترل کیفیت , نجف آباد توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/25 بازاریاب بیمه , لنجان توافقی مرد
راننده تراکتور 1397/02/25 راننده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/02/25 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/02/25 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/02/24 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/02/24 تکنسین برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/24 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/02/24 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
مهندس تولید 1397/02/24 مدیر تولید , نجف آباد حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1397/02/24 کارمند اداری , مبارکه حقوق اداره کار زن
کارشناس تولید 1397/02/24 مدیر تولید , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/24 کارمند اداری , مبارکه توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/02/24 راننده , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها