منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
بازاریاب 1397/09/21 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
بازاریاب 1397/09/21 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/09/20 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
فوریتهای پزشکی 1397/09/20 فوریتهای پزشکی , لنجان توافقی مرد
زیروبندسازی 1397/09/20 زیروبندسازی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/09/20 مهندس مکانیک , مبارکه توافقی زن
کارگر 1397/09/20 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/09/19 منشی , لنجان توافقی زن
نگهبان 1397/09/19 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/09/19 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
آشپز 1397/09/19 آشپز , لنجان توافقی مرد
سنگ زن 1397/09/19 سنگ زن , مبارکه توافقی مرد
کارگر 1397/09/19 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
کارگر 1397/09/19 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/09/18 طراح گرافیست , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1397/09/18 کارشناس فروش , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1397/09/18 کارشناس متالوژی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/09/18 استخدام کارشناس مکانیک , نجف آباد توافقی مرد
کارورزی 1397/09/18 استخدام کارورز , نجف آباد توافقی مرد
تراشکار 1397/09/18 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/09/18 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/09/18 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/09/18 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
کارورزی 1397/09/17 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/09/17 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/09/17 منشی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/09/17 منشی , لنجان توافقی زن
مربی 1397/09/17 مربی , لنجان توافقی مرد
استاد 1397/09/17 کارگر فنی , لنجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/09/17 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
خدمه 1397/09/17 خدمه , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/09/15 منشی , چرمهین توافقی مرد
کارگر 1397/09/15 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/09/15 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/09/14 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/09/14 فروشنده , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/09/14 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1397/09/14 فروشنده , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/09/14 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/09/14 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/09/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/09/14 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/09/14 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/09/13 حسابدار , فولادشهر حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1397/09/13 منشی , فولادشهر حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1397/09/13 ویزیتور , فولادشهر توافقی زن
کارشناس صنایع 1397/09/13 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس کارگزینی 1397/09/13 مسئول کارگاه , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کاردانی فنی 1397/09/13 کاردانی فنی , اشترجان توافقی مرد
کارگر انبار 1397/09/13 کارگر انبار , فولادشهر توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها