منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
فروشنده 1397/11/27 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/11/27 تکنسین برق , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/25 فروشنده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/11/25 حسابدار , اصفهان توافقی زن
انباردار 1397/11/25 انباردار , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/25 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
منشی دفتر 1397/11/25 منشی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/25 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1397/11/24 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/11/24 تکنسین برق , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/11/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/11/24 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/11/24 راننده پایه 2 , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/11/24 راننده , لنجان توافقی مرد
مونتاژکار 1397/11/24 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/24 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس شیمی 1397/11/24 شیمی , مبارکه توافقی مرد
مکانیک خودرو 1397/11/24 فوق دیپلم مکانیک خودرو , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/11/24 جوشکار آرگون , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/11/24 استخدام کارشناس مکانیک , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس شیمی 1397/11/24 کارشناس شیمی کاربردی , اصفهان توافقی مرد
ماما 1397/11/23 ماما , لنجان توافقی زن
کمک آشپز 1397/11/23 کمک آشپز , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/11/23 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
منشی دفتر 1397/11/23 منشی , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/11/23 حسابدار , لنجان توافقی زن
نگهبان 1397/11/23 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/23 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/23 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/11/23 راننده لودر , ارومیه توافقی مرد
تراشکار 1397/11/23 تراشکار , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/23 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/23 مربی , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/11/23 کارشناس ارشد شیمی , اشترجان توافقی مرد
انباردار 1397/11/23 انباردار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/11/23 حسابدار , اصفهان توافقی زن
کارشناس IT 1397/11/21 IT , نجف آباد توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/11/21 پرستار سالمند , اصفهان توافقی زن
راننده پایه یک 1397/11/21 راننده , چابهار توافقی مرد
تراشکار 1397/11/21 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/21 تراشکار , لنجان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1397/11/21 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
اپراتور 1397/11/21 اپراتور , اصفهان توافقی مرد
راننده بیل 1397/11/18 راننده بیل , مورچه خورت توافقی مرد
کارمند اداری 1397/11/18 کارمند اداری , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/11/18 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/18 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/18 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/11/18 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/18 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها