منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/01/26 راننده , لنجان توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/01/26 راننده , قهدریجان توافقی مهم نیست
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , قهدریجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/26 حسابدار , قهدریجان توافقی زن
کارگر 1398/01/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مدیر فروش 1398/01/26 کارشناس فروش , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
مهندس صنایع 1398/01/26 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
کارشناس برق صنعتی 1398/01/26 برقکار صنعتی , اصفهان توافقی مرد
کمک آشپز 1398/01/26 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/26 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/25 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/01/25 فروشنده , اصفهان توافقی مهم نیست
ورق کار 1398/01/25 ورق کار , نجف‌آباد توافقی مرد
برنامه نویس 1398/01/25 نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/25 کارگر تولید , نجف‌آباد حقوق اداره کار مهم نیست
کنترل کیفیت 1398/01/25 کنترل کیفیت , نجف آباد توافقی مرد
فنی کار صنعتی 1398/01/25 کارشناس فنی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/01/25 مهندس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/25 مهندس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/01/25 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1398/01/25 صندوقدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1398/01/25 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/25 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/01/24 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/24 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
نگهبان 1398/01/24 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1398/01/24 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/01/24 مونتاژکار , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/01/24 کارشناس صنایع , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1398/01/24 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی زن
مهندس مکانیک 1398/01/24 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی زن
مکانیک خودرو 1398/01/24 دیپلم مکانیک , اصفهان توافقی مرد
پرستار 1398/01/22 پرستار , نجف‌آباد توافقی مرد
مکانیک خودرو 1398/01/22 دیپلم مکانیک , اصفهان توافقی مرد
کارورزی 1398/01/22 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
خدمه 1398/01/22 خدمه , لنجان توافقی زن
برنامه نویس وب 1398/01/21 برنامه نویس , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/21 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/01/21 منشی , لنجان توافقی زن
راننده پایه یک 1398/01/21 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/01/21 راننده پایه یک , مورچه خورت توافقی مرد
کارورزی 1398/01/21 استخدام کارورز , نجف‌آباد توافقی مرد
کارورزی 1398/01/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/21 حسابدار , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/21 نصاب , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/01/21 منشی , لنجان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها