منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارورزی 1397/09/18 استخدام کارورز , نجف آباد توافقی مرد
تراشکار 1397/09/18 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/09/18 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/09/18 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/09/18 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
کارورزی 1397/09/17 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/09/17 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/09/17 منشی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/09/17 منشی , لنجان توافقی زن
مربی 1397/09/17 مربی , لنجان توافقی مرد
استاد 1397/09/17 کارگر فنی , لنجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/09/17 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
خدمه 1397/09/17 خدمه , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/09/15 منشی , چرمهین توافقی مرد
کارگر 1397/09/15 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/09/15 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/09/14 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/09/14 فروشنده , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/09/14 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1397/09/14 فروشنده , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/09/14 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/09/14 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/09/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/09/14 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/09/14 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/09/13 حسابدار , فولادشهر حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1397/09/13 منشی , فولادشهر حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1397/09/13 ویزیتور , فولادشهر توافقی زن
کارشناس صنایع 1397/09/13 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس کارگزینی 1397/09/13 مسئول کارگاه , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کاردانی فنی 1397/09/13 کاردانی فنی , اشترجان توافقی مرد
کارگر انبار 1397/09/13 کارگر انبار , فولادشهر توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/09/13 راننده با ماشین , اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/09/13 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
کاردانی فنی 1397/09/12 کاردانی فنی , اصفهان توافقی مهم نیست
خدمه 1397/09/12 خدمه , مورچه خورت توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/09/12 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/09/12 حسابدار , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1397/09/12 نگهبان باز نشسته , زاینده رود توافقی مرد
کارورزی 1397/09/12 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/09/11 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1397/09/11 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/09/11 جوشکار CO2 , شهرضا توافقی مرد
حسابدار 1397/09/11 حسابدار , لنجان توافقی زن
مربی 1397/09/11 مربی , لنجان توافقی زن
ام دی اف کار 1397/09/11 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/09/11 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
تزریق پلاستیک 1397/09/11 تزریق پلاستیک , اصفهان توافقی مرد
تزریق پلاستیک 1397/09/11 تزریق پلاستیک , اصفهان توافقی مرد
پرسکار 1397/09/11 پرسکار , اصفهان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها