منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پرستار سالمند 1398/03/28 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
برقکارصنعتی 1398/03/28 برقکار صنعتی , اصفهان توافقی مرد
مدیر مالی 1398/03/28 مدیر , اصفهان توافقی مرد
مدیر مالی 1398/03/28 مدیر مالی , اصفهان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/03/27 پرستار سالمند , باغبهادران توافقی زن
منشی دفتر 1398/03/27 منشی , اشترجان حقوق اداره کار زن
مسئول دفتر 1398/03/27 مسئول دفتر , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/03/27 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
ماما 1398/03/27 ماما , لنجان توافقی زن
پرستار 1398/03/27 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/03/27 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/03/27 کارگر خدماتی , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1398/03/27 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1398/03/27 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1398/03/27 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/03/27 کارشناس بازرگانی , اشترجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/03/27 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
زیروبندسازی 1398/03/27 زیروبندسازی , لنجان توافقی مرد
مسئول دفتر 1398/03/27 مسئول دفتر , لنجان توافقی زن
مسئول دفتر 1398/03/27 مسئول دفتر , لنجان توافقی مرد
مدیر داخلی 1398/03/27 مدیر , اشترجان توافقی مرد
مباشر خاک 1398/03/27 کارگر فنی , شهرکرد توافقی مرد
کمک نقشه بردار 1398/03/27 نقشه بردار , شهرکرد توافقی مرد
حسابدار 1398/03/27 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
دوزندگی 1398/03/27 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/03/25 کارشناس صنایع , نجف آباد توافقی مرد
انتظامات 1398/03/18 انتظامات , نجف‌آباد توافقی مرد
انباردار 1398/03/26 انباردار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/03/26 کارشناس فروش , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1398/03/26 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
نگهبان 1398/03/26 نگهبان باز نشسته , اشترجان توافقی مرد
نگهبان 1398/03/26 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
مهندس ابزار دقیق 1398/03/26 لنجان توافقی مرد
الکتروتکنیک 1398/03/26 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
الکترونیک 1398/03/26 مهندس الکترونیک , لنجان توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1398/03/26 فوق دیپلم مکانیک , اشترجان توافقی مرد
اپراتور دستگاه 1398/03/26 اپراتور , نجف‌آباد توافقی مرد
برق قدرت 1398/03/26 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
اپراتور دستگاه 1398/03/26 اپراتور , نجف‌آباد توافقی مرد
درب و پنجره ساز صنعتی 1398/03/25 درب و پنجره ساز , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کمک مونتاژکار 1398/03/25 کمک مونتاژکار , اصفهان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/03/25 مونتاژ کار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
چرخکار 1398/03/25 چرخکار , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/03/25 پرستار سالمند , باغبهادران توافقی زن
کارگر 1398/03/25 کارگر ساده , مبارکه توافقی زن
فروشنده 1398/03/25 فروشنده , لنجان توافقی زن
اپراتور 1398/03/25 اپراتور , شهرکرد توافقی مرد
اپراتور دستکاه سنگ شکن 1398/03/25 کارگر ساده , شهرکرد توافقی مرد
سرویس کار 1398/03/25 کارگر خدماتی , شهرکرد توافقی مرد
دیپلم مکانیک 1398/03/25 دیپلم مکانیک , شهرکرد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها