منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
فنی کار صنعتی 1398/01/25 کارشناس فنی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/01/25 مهندس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/25 مهندس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/01/25 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1398/01/25 صندوقدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1398/01/25 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/25 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/01/24 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/24 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
نگهبان 1398/01/24 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1398/01/24 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/01/24 مونتاژکار , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/01/24 کارشناس صنایع , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1398/01/24 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی زن
مهندس مکانیک 1398/01/24 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی زن
مکانیک خودرو 1398/01/24 دیپلم مکانیک , اصفهان توافقی مرد
پرستار 1398/01/22 پرستار , نجف‌آباد توافقی مرد
مکانیک خودرو 1398/01/22 دیپلم مکانیک , اصفهان توافقی مرد
کارورزی 1398/01/22 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
خدمه 1398/01/22 خدمه , لنجان توافقی زن
برنامه نویس وب 1398/01/21 برنامه نویس , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/21 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/01/21 منشی , لنجان توافقی زن
راننده پایه یک 1398/01/21 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/01/21 راننده پایه یک , مورچه خورت توافقی مرد
کارورزی 1398/01/21 استخدام کارورز , نجف‌آباد توافقی مرد
کارورزی 1398/01/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/21 حسابدار , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/21 نصاب , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/01/21 منشی , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/01/21 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/21 دیپلم فنی , اشترجان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/01/21 مونتاژ کار , اشترجان توافقی مهم نیست
فرزکار 1398/01/21 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/01/20 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/01/20 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/01/20 شیمی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/01/20 کارگر ساده , نجف آباد توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/01/20 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
تراشکار 1398/01/20 تراشکار و فرزکار , نجف آباد توافقی مرد
راننده تراکتور 1398/01/20 راننده تراکتور , اشترجان توافقی مرد
نقاش صنعتی 1398/01/20 نقاش صنعتی , اشترجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/01/19 پرستار سالمند , لنجان توافقی مهم نیست
حسابدار 1398/01/19 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/01/19 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/01/19 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
اپراتور دایکاست 1398/01/19 اپراتور دایکاست , نجف آباد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها