منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کنترل کیفیت 1398/03/22 کنترل کیفیت , مبارکه توافقی زن
نقشه کش صنعتی 1398/03/22 نقشه کش صنعتی , اشترجان توافقی زن
نقشه کش صنعتی 1398/03/22 نقشه کش صنعتی , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1398/03/22 استخدام کارورز , اشترجان حقوق اداره کار مهم نیست
کارشناس دیجتیال مارکتینگ و تولید محتوا 1398/03/22 کارشناس - سایر , اشترجان توافقی مرد
کارشناس حمل و نقل 1398/03/22 کارشناس - سایر , اشترجان توافقی مرد
حسابدار صنعتی 1398/03/22 حسابدار صنعتی , اشترجان توافقی مرد
کارشناس کنترل پروژه 1398/03/22 کارشناس کنترل پروژه , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس توسعه بازار 1398/03/22 کارشناس - سایر , اشترجان توافقی مرد
کارشناس CRM 1398/03/22 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارورزی 1398/03/22 استخدام کارورز , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارورزی 1398/03/22 اشترجان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/03/22 نقشه کش صنعتی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
اپراتورفرز 1398/03/22 اپراتور , اشترجان حقوق اداره کار مرد
ریخته گری 1398/03/22 ریخته گر , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/03/22 راننده , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1398/03/22 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارشناس شیمی 1398/03/21 شیمی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/03/21 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
ارشدمکانیک 1398/03/21 مهندس مکانیک , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/03/21 کارشناس ارشد شیمی , لنجان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/03/21 نقشه کش صنعتی , لنجان توافقی مهم نیست
نگهبان 1398/03/21 نگهبان , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/03/21 کارشناس صنایع , مبارکه حقوق اداره کار مرد
کارشناس ایمنی 1398/03/21 کارشناس ایمنی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
ام دی اف کار 1398/03/21 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/03/21 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
انباردار 1398/03/21 انباردار , لنجان توافقی مرد
راننده بیل 1398/03/21 راننده بیل , سفید دشت توافقی مرد
راننده بیل 1398/03/21 راننده بیل , همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1398/03/20 جوشکار , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/03/20 بازاریاب , اشترجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/03/20 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
مربی 1398/03/20 مربی , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1398/03/20 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/03/20 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
اپراتور دستکاه سنگ شکن 1398/03/20 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
مهندس پلیمر 1398/03/20 مهندس پلیمر , مبارکه توافقی مرد
نگهبان 1398/03/20 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
نگهبان 1398/03/20 نگهبان باز نشسته , باغبهادران توافقی مرد
مربی 1398/03/20 مربی , اصفهان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/03/19 شیمی , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1398/03/19 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی زن
کارشناس مکانیک 1398/03/19 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1398/03/19 فروشنده , اصفهان توافقی زن
بازاریاب 1398/03/19 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
کارگر 1398/03/19 کارگر ساده , لنجان توافقی مهم نیست
کارگر 1398/03/19 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1398/03/19 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کمک حسابدار 1398/03/19 کمک حسابدار , لنجان حقوق اداره کار زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها