منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارمند اداری 1397/11/18 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/18 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
کارگر 1397/11/18 کارگر خدماتی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/17 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارمند اداری 1397/11/17 کارمند اداری , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/11/17 راننده پایه 2 , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/17 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/11/17 کارمند اداری , لنجان توافقی مهم نیست
نجار 1397/11/17 نجار , لنجان توافقی مرد
نصاب سکوریت 1397/11/17 نصاب , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/11/17 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/17 راننده پایه یک , مورچه خورت توافقی مرد
تراشکار 1397/11/17 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
ریخته گری 1397/11/17 ریخته گر , اشترجان توافقی مرد
سنگ زن 1397/11/17 سنگ زن , اشترجان حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/11/17 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار مهم نیست
حسابدار 1397/11/17 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
اپراتور 1397/11/17 اپراتور , لنجان توافقی مهم نیست
صندوقدار 1397/11/17 صندوقدار , لنجان حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/11/16 کارگر ساده , زاهدان توافقی مهم نیست
کارگر 1397/11/16 کارگر ساده , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/11/16 راننده , مبارکه توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/16 راننده , مبارکه توافقی مرد
حسابدار 1397/11/16 حسابدار , مبارکه توافقی مرد
مونتاژکار 1397/11/16 مونتاژ کار , لنجان توافقی مرد
مدرس 1397/11/16 مدرس , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/11/16 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/16 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارشناس آمار 1397/11/16 کارشناس آمار , مبارکه توافقی مرد
حسابدار 1397/11/16 حسابدار , نجف‌آباد توافقی زن
راننده پایه دو 1397/11/16 راننده , مبارکه توافقی مرد
فرزکار 1397/11/15 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/11/15 کارشناس فروش , نجف‌آباد توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/11/15 پرستار سالمند , لنجان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/15 کارشناس برق , سیرجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/15 بازاریاب , فولادشهر توافقی زن
طراح گرافیک 1397/11/15 طراح گرافیست , اشترجان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/11/15 مدیر , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/15 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/11/15 کارگر تولید , لنجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/11/15 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/11/14 طراح گرافیست , اصفهان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/11/14 مدیر , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/11/14 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/11/14 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/14 حسابدار , لنجان توافقی زن
بهداشت حرفه ای 1397/11/14 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , مبارکه توافقی زن
آشپز 1397/11/14 آشپز , لنجان توافقی مرد
الکترونیک 1397/11/14 مهندس الکترونیک , اصفهان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها