منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
راننده تراکتور 1398/01/20 راننده تراکتور , اشترجان توافقی مرد
نقاش صنعتی 1398/01/20 نقاش صنعتی , اشترجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/01/19 پرستار سالمند , لنجان توافقی مهم نیست
حسابدار 1398/01/19 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/01/19 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/01/19 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
اپراتور دایکاست 1398/01/19 اپراتور دایکاست , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/19 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
کارشناس صنایع غذایی 1398/01/19 استخدام کارشناس صنایع غذایی , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1398/01/19 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , نجف آباد توافقی مرد
ریخته گری 1398/01/19 ریخته گر , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1398/01/19 مهندس متالورژی , نجف آباد توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/19 مهندس برق , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس برق 1398/01/19 برقکار صنعتی , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/01/19 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/01/19 شیمی , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
پرستار سالمند 1398/01/18 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/01/18 منشی , اشترجان حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1398/01/18 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1398/01/18 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
تراشکار 1398/01/18 تراشکار , نجف آباد توافقی مرد
سرپرست دفتر فنی 1398/01/18 سرپرست دفتر فنی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1398/01/18 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
کارشناس منابع انسانی 1398/01/18 کارشناس منابع انسانی , اشترجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/01/18 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/01/18 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1398/01/18 انباردار , اصفهان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/01/18 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/18 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1398/01/18 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/18 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/18 کارشناس برق , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/01/18 راننده با ماشین , اشترجان توافقی مرد
طراح گرافیک 1398/01/18 کارشناس گرافیک , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس IT 1398/01/18 کارشناس it , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/17 مهندس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/01/17 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس آمار 1398/01/17 کارشناس آمار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1398/01/17 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1398/01/17 منشی , لنجان توافقی زن
چرخکار 1398/01/17 چرخکار , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/01/17 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
چرخکار 1398/01/17 چرخکار , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1398/01/17 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
کارگر 1398/01/17 کافی من , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/17 کارگر ساده , باغبهادران توافقی زن
صندوقدار 1398/01/17 صندوقدار , باغبهادران توافقی مهم نیست
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها