منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پرستار سالمند 1397/11/15 پرستار سالمند , لنجان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/15 کارشناس برق , سیرجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/15 بازاریاب , فولادشهر توافقی زن
طراح گرافیک 1397/11/15 طراح گرافیست , اشترجان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/11/15 مدیر , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/15 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/11/15 کارگر تولید , لنجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/11/15 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/11/14 طراح گرافیست , اصفهان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/11/14 مدیر , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/11/14 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/11/14 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/14 حسابدار , لنجان توافقی زن
بهداشت حرفه ای 1397/11/14 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , مبارکه توافقی زن
آشپز 1397/11/14 آشپز , لنجان توافقی مرد
الکترونیک 1397/11/14 مهندس الکترونیک , اصفهان توافقی مرد
ام دی اف کار 1397/11/14 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
نجار 1397/11/14 نجار , لنجان توافقی مهم نیست
بازاریاب 1397/11/14 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/14 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/14 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
اپراتور دستگاه 1397/11/14 اپراتور , مبارکه حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1397/11/13 منشی , لنجان توافقی زن
کارشناس IT 1397/11/13 IT , مبارکه توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/11/13 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
فروشنده 1397/11/13 فروشنده , لنجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/11/11 پرستار سالمند , لنجان توافقی مرد
اپراتور 1397/11/11 اپراتور , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/11 آشپز , لنجان توافقی مرد
راننده بولدوزر 1397/11/11 راننده , کرمان توافقی مرد
راننده بیل 1397/11/11 راننده بیل , کرمان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/11/11 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/10 فروشنده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/10 کارگر تولید , سفید دشت توافقی مرد
کنترل کیفیت 1397/11/10 کنترل کیفیت , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/10 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/11/10 کارگر خدماتی , مبارکه توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/11/10 دیپلم برق صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
صندوقدار 1397/11/10 صندوقدار , اصفهان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/11/09 پرستار سالمند , لنجان توافقی مرد
کارشناس کنترل پروژه 1397/11/09 کنترل پروژه , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/09 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
کاردانی فنی 1397/11/09 کاردانی فنی , اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/09 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/11/09 شیمی , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/11/09 کارگر فنی , اصفهان توافقی مرد
اپراتور دستگاه 1397/11/09 اپراتور , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1397/11/09 انباردار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/11/09 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها