منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1398/03/19 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
انباردار 1398/03/19 انباردار , لنجان توافقی مرد
تاسیسات 1398/03/19 مهندس تاسیسات , مبارکه توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1398/03/19 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1398/03/19 قالبند آرماتوربند , لنجان توافقی مرد
آشپز 1398/03/19 آشپز , مورچه خورت توافقی مرد
کمک آشپز 1398/03/19 کمک آشپز , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/03/18 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مهم نیست
نیروی کار 1398/03/18 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1398/03/18 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/03/18 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
صندوقدار 1398/03/18 صندوقدار , لنجان توافقی زن
مسئول لژ 1398/03/18 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
صندوقدار 1398/03/18 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1398/03/18 کاردانی فنی , اشترجان توافقی مرد
تاسیسات 1398/03/18 تکنسین تاسیسات , اشترجان توافقی مرد
برقکارصنعتی 1398/03/18 برقکار صنعتی , اشترجان توافقی مرد
کوره بان 1398/03/18 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
مدیر مالی 1398/03/18 مدیر , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1398/03/18 کارگر ساده , لنجان توافقی مهم نیست
کارورزی 1398/03/13 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/03/13 فروشنده , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/03/13 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
راننده لودر 1398/03/13 راننده لودر , سفید دشت توافقی مرد
بازاریاب 1398/03/13 بازاریاب , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1398/03/13 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/03/13 کارگر ساده , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1398/02/10 راننده , مبارکه توافقی مرد
فروشنده 1398/03/13 فروشنده , لنجان توافقی زن
تراشکار 1398/03/13 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/03/13 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
پوشش کار 1398/03/13 پیمانکار پوشش سقفی , مبارکه توافقی مرد
راننده بولدوزر 1398/03/13 راننده , سفید دشت توافقی مرد
فروشنده 1398/03/12 فروشنده , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1398/03/12 فروشنده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/03/12 فروشنده , لنجان توافقی زن
جوشکار 1398/03/12 جوشکار , لنجان توافقی مرد
نیروی انبار 1398/03/12 کارگر انبار , نجف‌آباد توافقی مرد
نگهبان 1398/03/12 نگهبان , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/03/12 کارگر ساده , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/03/12 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/03/12 کارمند اداری , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/03/12 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/03/12 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/03/12 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
راننده جرثقیل 1398/03/12 راننده جرثقیل , اصفهان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/03/12 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/03/11 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
خیاط 1398/03/11 دوزنده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/03/11 فروشنده , لنجان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها