منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس فروش 1398/01/18 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/01/18 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1398/01/18 انباردار , اصفهان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/01/18 راننده لیفتراک , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/01/18 تعمیرکار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1398/01/18 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/18 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/18 کارشناس برق , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/01/18 راننده با ماشین , اشترجان توافقی مرد
طراح گرافیک 1398/01/18 کارشناس گرافیک , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس IT 1398/01/18 کارشناس it , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/17 مهندس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/01/17 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس آمار 1398/01/17 کارشناس آمار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1398/01/17 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1398/01/17 منشی , لنجان توافقی زن
چرخکار 1398/01/17 چرخکار , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/01/17 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
چرخکار 1398/01/17 چرخکار , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1398/01/17 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
کارگر 1398/01/17 کافی من , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/17 کارگر ساده , باغبهادران توافقی زن
صندوقدار 1398/01/17 صندوقدار , باغبهادران توافقی مهم نیست
حسابدار 1398/01/17 حسابدار , لنجان توافقی مرد
آشپز 1398/01/17 آشپز , باغبهادران توافقی مرد
مدیریت بازرگانی 1398/01/17 مدیریت بازرگانی , لنجان توافقی مرد
مدیر تولید 1398/01/17 مدیر تولید , اصفهان توافقی مرد
اپراتور CNC 1398/01/17 اپراتور CNC , اصفهان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/01/17 شیمی , لنجان توافقی مرد
کارشناس صنایع 1398/01/17 کارشناس صنایع , لنجان توافقی مرد
کارشناس ایمنی 1398/01/17 کارشناس ایمنی , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1398/01/17 کاردانی فنی , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده بیل 1398/01/17 راننده بیل , مبارکه توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/17 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/17 کارگر تولید , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1398/01/17 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار زن
راننده بیل 1398/01/15 راننده بیل , مبارکه توافقی مرد
بازاریاب 1398/01/15 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/01/15 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
تراشکار 1398/01/15 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/01/15 راننده , مبارکه توافقی مرد
منشی دفتر 1398/01/15 منشی , لنجان توافقی زن
کارورزی 1398/01/15 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
الکترونیک 1398/01/11 مهندس الکترونیک , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/01/11 راننده پایه 2 , لنجان توافقی مرد
راننده بیل 1398/01/11 راننده بیل زنجیری , مورچه خورت توافقی مرد
ام دی اف کار 1398/01/11 ام دی اف کار , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/01/10 نگهبان , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1398/01/10 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
اپراتور CNC 1398/01/10 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها