منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پیک موتوری 1397/11/07 پیک موتوری , لنجان توافقی مرد
کارشناس شیمی 1397/11/07 کارشناس شیمی کاربردی , اصفهان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/07 راننده جرثقیل , تهران توافقی مرد
کمک آشپز 1397/11/06 کمک آشپز , لنجان توافقی مرد
سرپرست دفتر فنی 1397/11/06 مسئول دفتر فنی , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/06 حسابدار , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/06 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1397/11/04 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/11/04 راننده بیل , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/04 مهندس برق , لنجان توافقی مرد
توزیع کننده 1397/11/04 توزیع کننده , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس IT 1397/11/04 IT , مبارکه توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/04 بازاریاب , لنجان توافقی مهم نیست
کارشناس خرید 1397/11/04 کارشناس خرید , اشترجان توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/11/04 طراح گرافیست , اصفهان توافقی مرد
راننده کمپرسی 1397/11/04 راننده , همدان توافقی مرد
کارگر 1397/11/04 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس IT 1397/11/03 کارشناس it , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/03 آشپز , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/03 راننده پایه یک , لنجان حقوق اداره کار مرد
نقشه بردار 1397/11/03 نقشه بردار , باغبهادران توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/03 کارشناس برق , اشترجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/11/03 کارشناس بازرگانی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
نانوا 1397/11/03 نانوا , مبارکه توافقی مرد
کوره بان 1397/11/03 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
کارشناس صنایع 1397/11/03 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/11/03 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/03 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
تراشکار 1397/11/03 تراشکار , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
شاطر 1397/11/03 شاطر , اصفهان توافقی مرد
آشپز 1397/11/02 آشپز , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/02 کارشناس برق , سیرجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/02 استخدام کارشناس مکانیک , سیرجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/11/02 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/02 استخدام کارشناس مکانیک , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/11/02 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
کوره بان 1397/11/02 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/02 فروشنده , لنجان توافقی زن
انتظامات 1397/11/02 انتظامات , اصفهان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/11/02 تکنسین برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/11/02 کارشناس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارورزی 1397/11/01 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/11/01 منشی , لنجان توافقی زن
قالبند آرماتوربند 1397/11/01 قالبند آرماتوربند , اصفهان توافقی مرد
پایپینگ 1397/11/01 پایپینگ , کرمان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس زبان 1397/11/01 کارشناس زبان , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , لنجان توافقی مرد
صندوقدار 1397/11/01 صندوقدار , لنجان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها