منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
سرپرست کارگاه 1397/08/28 مهندس عمران , اصفهان توافقی مرد
آشپز 1397/08/27 آشپز , قهدریجان توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/08/27 استخدام کارشناس مکانیک , قهدریجان توافقی مرد
تراشکار 1397/08/27 تراشکار , قهدریجان توافقی مرد
کارگر 1397/08/27 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
مربی 1397/08/27 مربی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/08/27 فروشنده , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/08/27 کارشناس فروش , مبارکه توافقی زن
کارمند اداری 1397/08/27 کارمند اداری , اصفهان توافقی مرد
کارشناس IT 1397/08/27 کارشناس it , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/08/26 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1397/08/26 استخدام کارورز , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/08/26 کارگر تولید , اصفهان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/08/26 کارشناس بازرگانی , اشترجان توافقی مرد
نگهبان 1397/08/26 نگهبان , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/08/26 مهندس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/08/26 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/08/26 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/08/26 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس مدیریت 1397/08/26 مدیریت صنعتی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/08/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/08/24 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
خدمه 1397/08/23 خدمه , لنجان توافقی زن
کمک آشپز 1397/08/23 کمک آشپز , لنجان توافقی زن
راننده بیل 1397/08/23 راننده بیل , مشهد توافقی مرد
آشپز 1397/08/23 آشپز , اصفهان توافقی مهم نیست
کارگر 1397/08/23 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/08/22 جوشکار , قهدریجان توافقی مرد
کارگر 1397/08/22 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
کارمند اداری 1397/08/22 کارمند اداری , نجف آباد توافقی زن
فروشنده 1397/08/22 فروشنده , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1397/08/22 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کارشناس فروش 1397/08/22 کارشناس فروش , اشترجان توافقی مرد
کارشناس برق 1397/08/22 کارشناس برق , مبارکه توافقی مرد
کاردانی فنی 1397/08/22 کاردانی فنی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/08/22 دیپلم برق صنعتی , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/08/22 جوشکار , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/08/21 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/08/21 برقکار صنعتی , اصفهان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/08/21 قالبند آرماتوربند , چابهار توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/08/21 پرستار سالمند , فولادشهر توافقی زن
راننده پایه یک 1397/08/20 راننده , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/08/20 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
انباردار 1397/08/20 انباردار , لنجان توافقی مرد
سرپرست دفتر فنی 1397/08/20 سرپرست دفتر فنی , لنجان توافقی مرد
کارشناس تولید 1397/08/20 کارشناس تولید محتوا و رسانه , لنجان توافقی مرد
مدیر تولید 1397/08/20 مدیر تولید , لنجان توافقی مرد
حسابدار ارشد 1397/08/20 حسابدار , لنجان توافقی مرد
حسابدار ارشد 1397/08/20 حسابدار , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/08/20 راننده پایه 2 , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها