منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مدرس 1398/02/16 مدرس , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/02/16 تراشکار و فرزکار , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/16 راننده , مبارکه توافقی مرد
منشی دفتر 1398/02/15 منشی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/02/15 فروشنده , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1398/02/15 منشی , لنجان توافقی زن
کنترل کیفیت 1398/02/15 کنترل کیفیت , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/02/15 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/02/15 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1398/02/15 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/02/15 شیمی , اصفهان توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1398/02/15 تکنسین مکانیک , اصفهان توافقی مرد
کارپرداز 1398/02/15 کارپرداز , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1398/02/15 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/02/15 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1398/02/15 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/02/15 کارشناس برق , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/02/15 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
کارشناس بهداشت محیط 1398/02/14 بهداشت محیط , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1398/02/14 حسابدار , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/02/14 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
کارگر 1398/02/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/02/14 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
مهندس پلیمر 1398/02/14 مهندس پلیمر , اشترجان توافقی مرد
طراح گرافیک 1398/02/14 گرافیست , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/02/14 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/02/14 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
مونتاژکار 1398/02/14 مونتاژ کار , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/02/14 حسابدار , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/02/14 کارشناس فروش , لنجان توافقی زن
راننده پایه یک 1398/02/14 راننده , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1398/02/12 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
کارگر 1398/02/12 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کاردانی فنی 1398/02/12 کاردانی فنی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1398/02/12 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1398/02/12 نگهبان , لنجان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1398/02/12 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1398/02/12 کارشناس فروش , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/02/12 مدیریت صنعتی , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/02/12 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/02/11 راننده لیفتراک , اشترجان توافقی مرد
مسئول پذیرش 1398/02/11 مسئول پذیرش , لنجان توافقی زن
مسئول آمار پرسنلی 1398/02/11 مسئول کارگاه , سفید دشت توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/02/11 شیمی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/02/11 کارگر ساده , نجف آباد توافقی مرد
پرستار سالمند 1398/02/11 پرستار سالمند , فلاورجان توافقی زن
پرستار سالمند 1398/02/11 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
انباردار 1398/02/11 انباردار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1398/02/11 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1398/02/11 تراشکار , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها