منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
پرستار سالمند 1397/10/06 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کمک آشپز 1397/10/06 کمک آشپز , باغبهادران توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/06 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
کارشناس زبان 1397/10/06 کارشناس زبان , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/10/06 حسابدار , لنجان توافقی مرد
مدیر رستوران 1397/10/06 مدیر , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/10/05 حسابدار , اصفهان توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/05 کارشناس گرافیک , اصفهان توافقی مهم نیست
مدیر تولید 1397/10/05 مدیر تولید , اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق 1397/10/05 کارشناس برق , اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/10/05 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
بازاریاب مواد غذایی 1397/10/05 کارشناس بازاریابی , اصفهان توافقی مهم نیست
کارشناس فروش 1397/10/05 کارشناس فروش , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/10/05 حسابدار , اصفهان توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/05 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
آشپز 1397/10/04 آشپز , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/10/04 منشی , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1397/10/04 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/10/04 حسابدار , لنجان توافقی مهم نیست
مربی 1397/10/04 مربی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/10/04 فروشنده , لنجان توافقی مرد
مربی 1397/10/04 راننده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/10/04 تراشکار , جوزدان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/10/04 پرستار سالمند , پیربکران توافقی مرد
صافکار خودرو 1397/10/04 صاف کار خودرو , لنجان توافقی مرد
بازاریاب 1397/10/04 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/10/04 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/10/04 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/10/04 شیمی , اشترجان توافقی زن
کارگر 1397/10/04 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/10/03 راننده پایه یک , لنجان توافقی مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/10/03 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی زن
کارگر 1397/10/03 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/10/03 حسابدار , لنجان توافقی مرد
اپراتور 1397/10/03 اپراتور , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/03 کارمند اداری , نجف‌آباد حقوق اداره کار زن
مهندس مکانیک 1397/10/03 استخدام کارشناس مکانیک , همه شهرها توافقی مرد
مونتاژکار 1397/10/03 مونتاژ کار , لنجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/10/02 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
کمک راننده 1397/10/02 راننده با ماشین , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/02 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/10/02 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/10/02 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/10/02 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کاردانی فنی 1397/10/02 تکنسین برق , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/02 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
فتوشاپ کار 1397/10/02 فتوشاپ کار , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/02 کارمند اداری , مبارکه توافقی مرد
مونتاژکار 1397/10/02 مونتاژ کار , اشترجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها