منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
در و پنجره ساز 1398/01/28 جوشکار در و پنجره , اصفهان توافقی مرد
سنگ زن 1398/01/28 سنگ زن , اصفهان توافقی مرد
کارگر مونتاژ صنعتی 1398/01/28 کمک مونتاژکار , اصفهان توافقی مرد
مونتاژکار 1398/01/28 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
مسئول ایمنی 1398/01/28 ایمنی , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/28 حسابدار , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1398/01/28 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1398/01/28 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/28 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس شیمی 1398/01/28 شیمی , نجف‌آباد توافقی مرد
پرستار کودک 1398/01/28 پرستار , لنجان توافقی زن
انتظامات 1398/01/28 انتظامات , اصفهان توافقی مرد
راننده بیل 1398/01/27 راننده بیل , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1398/01/27 راننده لودر , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارورزی 1398/01/27 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
حسابدار 1398/01/27 حسابدار , لنجان توافقی زن
مهندس پلیمر 1398/01/27 مهندس پلیمر , اشترجان حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/01/27 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1398/01/27 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
کمک آشپز 1398/01/27 کمک آشپز , لنجان توافقی مرد
کنترل کیفیت 1398/01/27 بازرس کنترل کیفی , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/01/26 راننده , لنجان توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/01/26 راننده , قهدریجان توافقی مهم نیست
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , قهدریجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/26 حسابدار , قهدریجان توافقی زن
کارگر 1398/01/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/01/26 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مدیر فروش 1398/01/26 کارشناس فروش , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
مهندس صنایع 1398/01/26 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
کارشناس برق صنعتی 1398/01/26 برقکار صنعتی , اصفهان توافقی مرد
کمک آشپز 1398/01/26 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/26 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/25 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/01/25 فروشنده , اصفهان توافقی مهم نیست
ورق کار 1398/01/25 ورق کار , نجف‌آباد توافقی مرد
برنامه نویس 1398/01/25 نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1398/01/25 کارگر تولید , نجف‌آباد حقوق اداره کار مهم نیست
کنترل کیفیت 1398/01/25 کنترل کیفیت , نجف آباد توافقی مرد
فنی کار صنعتی 1398/01/25 کارشناس فنی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/01/25 مهندس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1398/01/25 مهندس برق , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/01/25 کارشناس صنایع , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1398/01/25 حسابدار , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1398/01/25 صندوقدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1398/01/25 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1398/01/25 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
مهندس صنایع 1398/01/24 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/01/24 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها