منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مونتاژکار 1397/12/02 مونتاژ کار , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/12/02 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
لیسانس فنی 1397/12/02 کارشناس فنی , اشترجان توافقی مرد
مهندس برق 1397/12/02 کارشناس برق , اشترجان توافقی مهم نیست
کارگر 1397/12/01 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/12/01 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/12/01 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/12/01 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/12/01 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/12/01 برقکار صنعتی , نجف‌آباد توافقی زن
مهندس کشاورزی 1397/12/01 کشاورزی , باغبهادران توافقی مرد
مربی 1397/12/01 مربی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/01 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/12/01 تراشکار , لنجان توافقی مرد
لیسانس فنی 1397/12/01 کارشناس فنی , لنجان توافقی مرد
نقاش مینیاتور 1397/12/01 نقاش , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/12/01 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/11/30 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/11/30 فروشنده , اصفهان توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/11/30 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی زن
اپراتور 1397/11/30 اپراتور , نجف‌آباد حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1397/11/30 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی زن
کارگر 1397/11/30 ریخته گر , همدان توافقی مرد
جوشکار 1397/11/30 جوشکار , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/30 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
سنگ زن 1397/11/29 سنگ زن , لنجان توافقی مهم نیست
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
سنگ زن 1397/11/29 سنگ زن , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/11/29 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
کارشناس IT 1397/11/29 IT , لنجان توافقی مرد
قناد 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/29 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/11/29 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/11/29 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده کامیون 1397/11/29 راننده , اصفهان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/11/29 کارشناس بازرگانی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/11/29 منشی , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1397/11/28 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کوره بان 1397/11/28 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/28 فروشنده , لنجان توافقی مرد
راننده بولدوزر 1397/11/28 راننده , ساوه توافقی مرد
حسابدار 1397/11/28 حسابدار , لنجان توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/11/28 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/28 راننده , لنجان توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها