منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس زبان 1397/11/01 کارشناس زبان , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/11/01 حسابدار , لنجان توافقی مرد
صندوقدار 1397/11/01 صندوقدار , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/11/01 منشی , لنجان توافقی زن
اپراتور بورینگ و کاروسل 1397/11/01 اپراتور بورینگ و کاروسل , لنجان توافقی مرد
کمک حسابدار 1397/11/01 کمک حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس عمران 1397/11/01 مهندس عمران , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/01 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/11/01 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/11/01 کارگر فنی , اشترجان توافقی مهم نیست
انباردار 1397/11/01 انباردار , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس IT 1397/11/01 کارشناس it , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس صنایع غذایی 1397/10/30 صنایع غذایی , لنجان توافقی زن
کارشناس زبان 1397/10/30 زبان انگلیسی , باغبهادران توافقی مرد
مدیر اداری 1397/10/30 مدیر , اصفهان توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/10/30 طراح گرافیست , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/10/30 منشی , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/10/30 راننده لودر , تهران توافقی مرد
کمک حسابدار 1397/10/30 کمک حسابدار , لنجان توافقی مهم نیست
پرستار سالمند 1397/10/30 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/10/30 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/10/30 کارشناس فروش , اشترجان حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/10/29 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/10/29 کارگر تولید , لنجان توافقی زن
مدیر مالی 1397/10/29 مدیر , نجف‌آباد توافقی مرد
مدیریت بازرگانی 1397/10/29 مدیریت بازرگانی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
حسابرس 1397/10/29 حسابرس , مبارکه توافقی مرد
تراشکار 1397/10/29 تراشکار , جوشکار , مبارکه توافقی مرد
انتظامات 1397/10/29 انتظامات , مبارکه حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/10/29 کارگر خدماتی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
مهندس برق 1397/10/29 مهندس برق , مبارکه حقوق اداره کار مرد
وکیل حقوقی 1397/10/29 مشاور حقوقی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/10/29 کارشناس برنامه ریزی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
مهندس پلیمر 1397/10/29 مهندس پلیمر , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس IT 1397/10/29 IT , لنجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/10/29 کارشناس بازرگانی , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/10/29 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی مرد
نصاب اسکلت فلزی 1397/10/27 نصاب , اصفهان توافقی مرد
جوشکار 1397/10/27 جوشکار CO2 , اصفهان توافقی مرد
فرزکار 1397/10/27 فرزکار , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/10/27 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/10/27 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
کارگر قناد 1397/10/27 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/10/27 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/10/27 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/10/27 حسابدار , اصفهان توافقی زن
منشی دفتر 1397/10/27 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/10/27 حسابدار , مبارکه حقوق اداره کار زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها