منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارمند اداری 1397/11/30 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی زن
کارگر 1397/11/30 ریخته گر , همدان توافقی مرد
جوشکار 1397/11/30 جوشکار , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/30 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
سنگ زن 1397/11/29 سنگ زن , لنجان توافقی مهم نیست
تراشکار 1397/11/30 تراشکار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
سنگ زن 1397/11/29 سنگ زن , لنجان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/11/29 کارشناس فروش , لنجان توافقی مرد
کارشناس IT 1397/11/29 IT , لنجان توافقی مرد
قناد 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/11/29 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/11/29 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/11/29 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/29 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده کامیون 1397/11/29 راننده , اصفهان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/11/29 کارشناس بازرگانی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/11/29 منشی , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1397/11/28 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کوره بان 1397/11/28 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/28 فروشنده , لنجان توافقی مرد
راننده بولدوزر 1397/11/28 راننده , ساوه توافقی مرد
حسابدار 1397/11/28 حسابدار , لنجان توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/11/28 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/28 راننده , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/11/27 کارگر ساده , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/11/27 کارشناس ارشد شیمی , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/27 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
ویزیتور 1397/11/27 ویزیتور , اصفهان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/27 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/11/27 تکنسین برق , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/11/25 فروشنده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/11/25 حسابدار , اصفهان توافقی زن
انباردار 1397/11/25 انباردار , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/25 حسابدار , نجف‌آباد توافقی مرد
منشی دفتر 1397/11/25 منشی , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/25 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1397/11/24 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/11/24 تکنسین برق , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/11/24 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/11/24 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/11/24 راننده پایه 2 , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/11/24 راننده , لنجان توافقی مرد
مونتاژکار 1397/11/24 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/11/24 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
مهندس شیمی 1397/11/24 شیمی , مبارکه توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها