منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی خراسان رضوی

استخدامی خراسان رضوی

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
قالبند آرماتوربند 1397/12/19 قالبند آرماتوربند , سبزوار توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/12/05 قالبند آرماتوربند , مشهد توافقی مرد
راننده بیل 1397/08/23 راننده بیل , مشهد توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها