منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی سیستان و بلوچستان

استخدامی سیستان و بلوچستان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
قالبند آرماتوربند 1398/04/09 قالبند آرماتوربند , زاهدان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/12/04 قالبند آرماتوربند , زاهدان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/11/21 راننده , چابهار توافقی مرد
کارگر 1397/11/16 کارگر ساده , زاهدان توافقی مهم نیست
کارگر 1397/09/24 کارگر ساده , چابهار توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/08/21 قالبند آرماتوربند , چابهار توافقی مرد
راننده لیفتراک 1397/07/11 راننده لیفتراک , چابهار توافقی مرد
بنا 1397/07/10 بنا , چابهار توافقی مرد
مهندس عمران 1397/05/10 مهندس عمران , چابهار توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/02/16 قالبند آرماتوربند , چابهار توافقی مرد
کارگر 1397/02/16 کارگر ساده , چابهار توافقی مرد
کارشناس ایمنی 1396/10/03 کارشناس ایمنی , چابهار توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1396/08/21 قالبند و آرماتوربند , چابهار توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها