منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی مازندران

استخدامی مازندران

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1397/10/12 کارگر ساده , ساری توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1396/10/04 قالبند آرماتوربند , کرمان ساری توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1396/07/23 قالبند و آرماتوربند , ساری توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1396/07/16 قالبند و آرماتوربند , ساری توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها