منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی همدان

استخدامی همدان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1397/11/30 ریخته گر , همدان توافقی مرد
راننده کمپرسی 1397/11/04 راننده , همدان توافقی مرد
کوره بان 1397/10/18 کوره بان کوره القایی , همدان توافقی مرد
کوره بان 1397/07/15 کوره بان کوره القایی , همدان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها