منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی چهارمحال و بختیاری

استخدامی چهارمحال و بختیاری

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1398/04/25 کارگر ساده , شهرکرد توافقی مرد
کمک نقشه بردار 1398/03/27 نقشه بردار , شهرکرد توافقی مرد
مباشر خاک 1398/03/27 کارگر فنی , شهرکرد توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/03/25 راننده پایه یک , شهرکرد توافقی مرد
غلطک 1398/03/25 راننده , شهرکرد توافقی مرد
راننده لودر 1398/03/25 راننده لودر , شهرکرد توافقی مرد
راننده بیل 1398/03/25 راننده بیل مکانیکی , شهرکرد توافقی مرد
دیپلم مکانیک 1398/03/25 دیپلم مکانیک , شهرکرد توافقی مرد
سرویس کار 1398/03/25 کارگر خدماتی , شهرکرد توافقی مرد
اپراتور دستکاه سنگ شکن 1398/03/25 کارگر ساده , شهرکرد توافقی مرد
اپراتور 1398/03/25 اپراتور , شهرکرد توافقی مرد
راننده بیل 1398/03/21 راننده بیل , سفید دشت توافقی مرد
راننده بولدوزر 1398/03/13 راننده , سفید دشت توافقی مرد
راننده لودر 1398/03/13 راننده لودر , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1398/03/07 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1398/03/04 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
سرپرست دفتر فنی 1398/02/30 سرپرست دفتر فنی , سفید دشت توافقی مرد
غلطک 1398/02/30 راننده , سفید دشت توافقی مرد
حسابدار 1398/02/26 حسابدار , شهرکرد توافقی زن
کارگر 1398/02/21 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
نقشه بردار 1398/02/18 نقشه بردار , شهرکرد توافقی مرد
کارگر ماهر در حوزه کشاورزی 1398/02/17 کشاورزی , شهرکرد توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/17 راننده لودر , سفید دشت توافقی مهم نیست
راننده پایه دو 1398/02/17 راننده پایه 2 , سفید دشت توافقی مرد
کارمند اداری 1398/02/17 کارمند اداری , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1398/02/12 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
مسئول آمار پرسنلی 1398/02/11 مسئول کارگاه , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/10 راننده جرثقیل , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1398/02/10 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر فنی 1398/02/08 دیپلم فنی , سفید دشت توافقی مرد
نگهبان 1398/02/04 نگهبان , سفید دشت توافقی مرد
نظافتچی 1398/02/04 نظافتچی , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/04 راننده لودر , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/04 راننده , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/02/04 راننده , سفید دشت توافقی مرد
راننده بولدوزر 1398/02/04 راننده , سفید دشت توافقی مرد
راننده بیل 1398/02/04 راننده بیل , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1398/01/19 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/11/17 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/11/10 کارگر تولید , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/10/23 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/10/11 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/09/22 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/08/09 کارگر ساده , سفید دشت حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/08/02 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مهم نیست
کارگر 1397/07/28 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/07/15 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
بازاریاب 1397/07/10 بازاریاب , شهرکرد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/07/09 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
کارگر 1397/07/09 کارگر ساده , سفید دشت توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها