منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی کرمان

استخدامی کرمان

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
راننده بیل 1398/01/10 راننده بیل , کرمان توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/01/10 راننده پایه یک , کرمان توافقی مرد
جوشکار 1397/12/09 جوشکار , کرمان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/15 کارشناس برق , سیرجان توافقی مرد
راننده بولدوزر 1397/11/11 راننده , کرمان توافقی مرد
راننده بیل 1397/11/11 راننده بیل , کرمان توافقی مرد
مهندس برق 1397/11/02 کارشناس برق , سیرجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/11/02 استخدام کارشناس مکانیک , سیرجان توافقی مرد
پایپینگ 1397/11/01 پایپینگ , کرمان توافقی مرد
کارشناس ایمنی 1397/10/23 کارشناس ایمنی , سیرجان توافقی مهم نیست
راننده بیل 1397/07/26 راننده بیل مکانیکی , کرمان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/07/26 راننده , سیرجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/05/29 راننده بیل زنجیری , سیرجان توافقی مرد
نصاب استراکچر 1397/05/13 نصاب استراکچر , سیرجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/03/10 راننده بیل , کرمان توافقی مرد
جوشکار 1397/01/30 جوشکار اسکلت فلزی , سیرجان توافقی مرد
نصاب اسکلت فلزی 1397/01/30 نصاب اسکلت فلزی , سیرجان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1396/10/04 قالبند آرماتوربند , کرمان ساری توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها