منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

استخدامی یزد

استخدامی یزد

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مهندس مکانیک 1397/11/18 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
راننده بیل 1397/09/01 راننده بیل , یزد توافقی مرد
راننده بیل 1397/08/02 راننده بیل زنجیری , یزد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/24 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
لیسانس فنی 1397/05/18 لیسانس فنی , اردکان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/04/27 راننده جرثقیل , اردکان توافقی مرد
داربست بند 1397/03/21 پیمانکار داربست بند , اردکان توافقی مرد
ایمنی 1397/03/21 HSE , اردکان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/03/07 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
تضمین کیفیت و hse 1397/01/30 HSE , اردکان توافقی مرد
کارشناس بهداشت حرفه ای 1396/11/08 کارشناس بهداشت حرفه ای(HSE) , خرمشهر اردکان توافقی مرد
سرپرست کارگاه 1396/11/08 سرپرست کارگاه , خرمشهر اردکان توافقی مرد
مهندس نرم افزار 1396/06/08 مهندس نرم افزار , اردکان حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1396/03/24 مهندس صنایع , اردکان حقوق اداره کار مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها