منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مهندس کامپیوتر 1397/04/26 کارشناس کامپیوتر , اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/04/26 لیسانس مکانیک , اصفهان توافقی مهم نیست
کارشناس شیمی 1397/04/26 شیمی , اصفهان توافقی مرد
نگهبان 1397/04/26 نگهبان , لنجان توافقی مرد
اپراتور 1397/04/26 اپراتور , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/04/26 کارگر تولید , مورچه خورت توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/04/25 کارشناس بازرگانی , مبارکه توافقی زن
راننده تانکر 1397/04/25 راننده , لنجان توافقی مرد
شاطر 1397/04/25 شاطر , لنجان توافقی زن
نانوا 1397/04/25 شاطر , سده توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/04/24 پرستار سالمند , زاینده رود توافقی مرد
فروشنده 1397/04/24 فروشنده , لنجان توافقی مرد
انباردار 1397/04/24 انباردار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارگر ماهر در حوزه کشاورزی 1397/04/24 کشاورزی , باغبهادران حقوق اداره کار مرد
راننده بیل 1397/04/24 راننده بیل مکانیکی , اصفهان توافقی مهم نیست
راننده بیل 1397/04/24 راننده بیل مکانیکی , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/04/24 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/04/24 راننده , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/04/24 جوشکار , باغبهادران حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1397/04/24 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
کمک آشپز 1397/04/23 کمک آشپز , باغبهادران توافقی زن
آشپز 1397/04/23 آشپز , باغبهادران توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/04/23 راننده , اصفهان توافقی مرد
نگهبان 1397/04/23 نگهبان , اصفهان حقوق اداره کار مرد
چرخکار 1397/04/23 چرخکار , لنجان توافقی مرد
نقاش ساختمان 1397/04/23 نقاش ساختمان , لنجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/04/21 کارشناس صنایع , اشترجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/04/21 منشی , لنجان توافقی زن
گارسون 1397/04/21 گارسون , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/04/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
آشپز 1397/04/21 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/04/20 دیپلم برق صنعتی , مبارکه توافقی مرد
مدیر کارگزینی 1397/04/20 کارمند اداری , اشترجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/04/20 منشی , لنجان توافقی زن
داربست بند 1397/04/20 پیمانکار داربست بند , مبارکه توافقی مرد
لوله کش 1397/04/20 لوله کش , مبارکه توافقی مرد
لوله کش 1397/04/20 لوله کش , مبارکه توافقی مرد
جوشکار 1397/04/20 جوشکار , مبارکه توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/04/20 کارشناس فروش , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/04/20 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/04/20 دیپلم برق صنعتی , مبارکه حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/04/20 راننده تریلر , مبارکه توافقی مهم نیست
کارگر 1397/04/20 کارگر ساده , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس مدیریت 1397/04/19 مدیریت دفتر , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/04/19 حسابدار , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/04/19 حسابدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
پزشک عمومی 1397/04/19 مهندس پزشکی , لنجان توافقی زن
خدمه 1397/04/19 خدمه , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/04/19 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
نصاب استراکچر 1397/04/19 نصاب استراکچر , عسلویه توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/04/19 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/04/17 کارگر ساده , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1397/04/17 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/04/17 کارشناس فروش , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/04/16 منشی , فولادشهر توافقی زن
فروشنده 1397/04/16 فروشنده , زاینده رود توافقی زن
سرپرست مهندسی 1397/04/16 سرپرست نت , نجف‌آباد توافقی مهم نیست
سرامیک کار 1397/04/16 کارشناس سرامیک , اصفهان توافقی مرد
برشکاری 1397/04/16 برشکار دستی و اتوماتیک , لنجان حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/04/16 جوشکار , لنجان حقوق اداره کار مرد
قصاب 1397/04/16 کارگر ساده , مبارکه توافقی مرد
بازاریاب 1397/04/14 بازاریاب , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/04/14 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
راننده بولدوزر 1397/04/14 راننده , اصفهان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/04/13 مهندس کشاورزی , اصفهان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/04/13 مدیر داخلی , لنجان توافقی زن
مدیر داخلی 1397/04/13 مدیر داخلی , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/04/13 مهندس کشاورزی , اصفهان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/04/12 منشی , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1397/04/12 بازاریاب , لنجان توافقی زن
کارگر فنی 1397/04/12 کارگر فنی , اشترجان حقوق اداره کار مرد
پرستار سالمند 1397/04/11 پرستار سالمند , زاینده رود توافقی زن
کارورزی 1397/04/11 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/04/11 پرستار سالمند , اصفهان توافقی زن
جوشکار 1397/04/11 جوشکار CO2 , جوزدان توافقی مرد
کارگر 1397/04/11 کارگر ساده , جوزدان حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/04/10 فروشنده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/04/10 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار زن
کنترل کیفیت 1397/04/10 کنترل کیفیت , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/04/10 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس ایمنی 1397/04/10 کارشناس ایمنی , لنجان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه یک 1397/04/09 راننده جرثقیل , اصفهان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1397/04/09 راننده لیفتراک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده وانت 1397/04/09 راننده با ماشین , جوزدان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/04/09 دیپلم برق صنعتی , لنجان حقوق اداره کار مرد
ریخته گری 1397/04/09 ریخته گر , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/04/09 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/04/09 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/04/09 کارگر تولید , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1397/04/07 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
مربی 1397/04/07 مربی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/04/07 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
آشپز 1397/04/07 آشپز , لنجان توافقی زن
کارشناس فروش 1397/04/06 کارشناس فروش , اشترجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/04/06 حسابدار , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/04/06 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
مربی 1397/04/06 مربی , لنجان توافقی مرد
مونتاژکار 1397/04/06 مونتاژ تجهیزات صنعتی , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/04/06 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
راننده پایه یک 1397/04/06 راننده پایه یک , مبارکه توافقی مرد