منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
خیاط 1397/12/27 خیاط , اشترجان حقوق اداره کار زن
راننده لیفتراک 1397/12/27 راننده لیفتراک , اشترجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/12/27 کشاورزی , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1397/12/27 نگهبان , اصفهان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/12/26 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/12/26 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/12/26 تراشکار و فرزکار , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس متالورژی 1397/12/26 کارشناس متالوژی , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/12/26 کارشناس صنایع , نجف آباد توافقی مرد
سنگ زن 1397/12/26 سنگ زن , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/12/26 فروشنده , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/12/26 راننده , لنجان توافقی مرد
کارشناس صنایع 1397/12/26 کارشناس صنایع , مبارکه توافقی مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/12/26 استخدام کارشناس مکانیک , مبارکه توافقی مرد
کارورزی 1397/12/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/12/26 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/12/26 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/12/25 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/12/25 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/12/23 کارمند اداری , لنجان توافقی زن