منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
خیاط 1397/07/03 خیاط , اشترجان توافقی مرد
مهندس شیمی 1397/07/03 مهندس شیمی , اشترجان توافقی مرد
آشپز 1397/07/03 آشپز , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/07/03 تراشکار , لنجان توافقی مرد
مونتاژکار 1397/07/03 مونتاژ کار , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/07/03 فروشنده , لنجان توافقی مهم نیست
پرستار 1397/07/03 پرستار , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/07/03 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
جوشکار 1397/07/03 جوشکار CO2 , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1397/07/03 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/07/02 تراشکار , نجف آباد توافقی مرد
روانشناس 1397/07/02 روانشناس , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/07/02 همه شهرها توافقی زن
مربی 1397/07/02 مربی , لنجان توافقی زن
مربی 1397/07/02 مربی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/07/02 حسابدار , لنجان توافقی مرد
مهندس کشاورزی 1397/07/02 مهندس کشاورزی , اصفهان توافقی مرد
کارورزی 1397/07/02 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/07/02 جوشکار , لنجان توافقی مرد
مدیریت بازرگانی 1397/07/02 مدیریت بازرگانی , اصفهان توافقی زن
منشی دفتر 1397/07/02 منشی , لنجان توافقی زن
خیاط 1397/07/01 خیاط , لنجان توافقی زن
پرستار 1397/07/01 پرستار , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/07/01 فروشنده , لنجان توافقی زن
مکانیک خودرو 1397/07/01 مهندس مکانیک خودرو , لنجان توافقی مرد
مهندس عمران 1397/07/01 مهندس عمران , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/07/01 تراشکار , جوزدان توافقی مرد
آرایشگر زنانه 1397/06/31 آرایشگر زنانه , لنجان توافقی زن
کمک آشپز 1397/06/31 کمک آشپز , اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/06/31 کارگر خدماتی , اصفهان توافقی زن
منشی دفتر 1397/06/31 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/06/31 کارگر خدماتی , لنجان توافقی زن
پیک موتوری 1397/06/31 پیک موتوری , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/06/31 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/06/31 نقشه کش صنعتی , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/06/31 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/06/31 راننده پایه یک , شهرضا توافقی مرد
منشی دفتر 1397/06/27 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/06/27 کارگر ساده , اشترجان توافقی مهم نیست
راننده بیل 1397/06/27 راننده بیل زنجیری , راننده بیل , اصفهان توافقی مرد
نانوا 1397/06/27 نانوا , مبارکه توافقی مرد
نگهبان 1397/06/27 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/06/26 کارمند اداری , نجف آباد توافقی زن
کارگر 1397/06/26 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/06/26 راننده جرثقیل , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/06/26 کارگر فنی , مورچه خورت توافقی مرد
مکانیک خودرو 1397/06/25 فوق دیپلم مکانیک خودرو , مبارکه توافقی مرد
زیروبندسازی 1397/06/25 زیروبندسازی , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/06/25 دیپلم برق صنعتی , نجف آباد توافقی مرد
مدیر بازرگانی خارجی 1397/06/25 مدیر بازرگانی , نجف آباد توافقی مرد
مدیر مالی 1397/06/25 مدیر مالی , نجف آباد توافقی زن
حسابدار 1397/06/25 حسابدار , نجف آباد توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/06/25 کارشناس بازرگانی , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1397/06/25 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/06/25 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/06/25 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/06/25 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/06/25 حسابدار , اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/06/25 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/06/25 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/06/24 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/24 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس IT 1397/06/24 کارشناس it , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1397/06/24 تراشکار , لنجان توافقی مرد
سرپرست تولید 1397/06/24 سرپرست خط تولید , ارومیه توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/24 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/24 حسابدار , اصفهان توافقی زن
مربی رایانه 1397/06/24 مربی , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/06/24 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/06/22 تراشکار , لنجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/06/22 راننده بیل , بندر عباس توافقی مرد
کارگر 1397/06/22 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
تضمین کیفیت و hse 1397/06/22 HSE , لنجان توافقی زن
اپراتور CNC 1397/06/22 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/06/22 قالبند آرماتوربند , گچساران توافقی مهم نیست
کارگر 1397/06/22 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/06/21 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/06/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
بنا 1397/06/21 بنا , مبارکه توافقی مرد
کارگر 1397/06/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/06/21 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1397/06/20 استخدام کارورز , نجف‌آباد توافقی زن
پرستار سالمند 1397/06/20 پرستار سالمند , چرمهین توافقی مهم نیست
شاطر 1397/06/20 شاطر , لنجان توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1397/06/20 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/20 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/20 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/20 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1397/06/19 حسابدار ارشد , فلاورجان توافقی زن
بازاریاب 1397/06/19 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/19 کارگر ساده , مورچه خورت توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/06/19 کارشناس فروش , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/06/19 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارشناس زبان 1397/06/19 کارشناس زبان , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/06/19 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/06/19 استخدام کارورز , نجف آباد توافقی مرد
برنامه نویسی cnc 1397/06/19 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/06/19 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/18 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/18 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد